Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog och DemokratiAkademin
px
2008-06-05

Trialog berättar gärna för sina kunder om ”Gemensam dagordning”, ”Rundor” och ”Fyra hörn”. Dessa och en mångfald av andra övningar och metoder för effektiva möten är DemokratiAkademins specialitet. För första gången har nu Trialog och DemokratiAkademin genomfört gemensamma utbildningsdagar, i och med Region Dalarnas och Dalanätverket för ungdomsarbetares konferens i junis inledning på Barkens konferens i Smedjebacken.

Ove Strand är tidigare utbildad i delar av akademins metoder och har insett att vissa av dem passar perfekt in i Trialogs workshopdel. Eftersom Anette Dalqvist, en av DemokratiAkademins främsta representanter och utbildare ute på den nationella arenan, dessutom genom åren ingått i det Nationella Nätverket för Ungas Inflytande NUNI (Se nyhetsarkivet) faller sig ett samarbete naturligt.

Under Dalanätverkets utbildningskonferens fick de båda aktörerna testa att blanda sina specialområden – Trialogs ”hårda” matriser, strategiskt-pedagogiska granskningar av delaktighet och förutsättningar för implementering -  varierat med DemokratiAkademins ”runda” övningar för mänskliga möten, respekt för allas möjligheter till deltagande, och metoder för lyckade möten. 

Från DemokratiAkademins hemsida:

”DemokratiAkademin är ett nätverk som arbetar för att skapa bildningsvägar i demokrati och mänskliga rättigheter. DemokratiAkademinhandleder skolor, kommuner, organisationer och föreningar genom längre förändringsarbeten, skräddarsyr deltagaraktiva konferenser samt håller utbildningar och verkstäder. Nätverkets organisationer samverkar för att hela tiden utveckla nya praktiska och teoretiska verktyg för att initiera och genomföra förändringar i riktning mot en fördjupad demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. ”
För mer info
px

Länkar:

www.demokratiakademin.se
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser