Click for English version
 
 
> Startsidan
NUNI - det Nationella Nätverket för Ungas Inflytande
px
2007-12-14

Det Nationella Nätverket för Ungas Inflytande – NUNI - är ett nationellt forum för erfarenhetsutbyte, dialog och samverkan mellan Sveriges kommuner på det ungdomspolitiska området. Nätverket skapades 1998 på initiativ av Ungdomsstyrelsen och har sedan dess blivit allt mer etablerat. Trialog är genom Ove Strand en av ”grundarna” i nätverket och deltar aktivt vid NUNIs träffar. Dessutom anlitas Trialog direkt för olika uppdrag av enskilda kommuner i nätverket (Järfälla, Umeå, Malmö, Örnsköldsvik, Smedjebacken, Farsta). Ett flertal av nätverkets kommuner har tidigare år utsetts av Ungdomsstyrelsen till ”Årets Ungdomskommun” – senast Malmö 2006.
 
Nu tar nätverket nya grepp för att kunna utveckla sin roll och bättre ta vara på den kompetens som finns bland nätverkets deltagare. För detta arbete har Ungdomsstyrelsen nyligen beviljat medel motsvarande 200 000 kronor under två år.
 
Ambitionen inom nätverket är att utveckla en plattform för att kunna dela med sig av alla de goda exempel på ungdomspolitiskt arbete och arbete med ungas inflytande som finns runt om i landet. Olika framgångsfaktorer, checklistor, styrdokument och positiva och roliga exempel på hur man på bra sätt kan ta tillvara ungas engagemang och kraft är några faktorer som nätverket vill göra mer tillgängliga. Att hitta en form för detta och en metod för ett mer effektivt erfarenhetsutbyte inom nätverket såväl som med andra intresserade aktörer ligger i fokus för det utvecklingsarbete som drar igång under 2008.  
För mer info
px
per-uno@ungdomsstyrelsen.se

Foto: Ove Strand/Jerker Svensson
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser