Click for English version
 
 
> Startsidan
Sveriges elevråd - SVEA om Trialog
px
2007-12-14

”Därför ser vi Trialog som ett bra verktyg för möjligheten att påverka förutsättningarna för lärande och kunskapande”.

Sveriges elevråd SVEA har genom Trialog granskat graden av delaktighet i den interna organisationen. Förbundsstyrelsen och de ”ideellt aktiva” har i ett underifrånperspektiv utvärderat och målsatt förbundets alla områden – alltifrån ”missions” och styrdokument till tidsplaner och mötesinnehåll. Ett omfattande rapportmaterial ligger nu klart för analys och dialog med en fördjupad och säkrad samverkansmodell som mål för organisationen.
 
Samtidigt har genomgången gett SVEA en god bild av den genomgripande process mot skoldemokrati som Trialog erbjuder skolan. Trialog delar helt och fullt SVEAs syn på vägen till framgång för den svenska skolan - samarbete och dialog:
 
”Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation av och för elevråd. Tillsammans arbetar vi för att förbättra skolan och göra den mer demokratisk.

Vår princip är enkel: med samarbete kommer man längst. Enligt våra erfarenheter är principen den bästa att arbeta utifrån när man vill förbättra skolan för elever, lärare, skolledare och övrig personal. Idag har vi ett system där mycket av makten över skolan och de stora möjligheterna till påverkan och förändring finns i de enskilda klassrummen, skolorna och kommunerna. 

Därför ser vi Trialog som ett bra verktyg för möjligheten att påverka förutsättningarna för lärande och kunskapande”.
För mer info
px

marlene.wahlstedt@svea.org
tobias.jobring@svea.org

Länkar:

www.svea.org
www.svea.org/sveaCMS/show.php
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser