Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Umeå (3)
px
2007-11-29

Som ett andra steg i Trialogs uppdrag i Umeå, har nu gymnasiecheferna introducerats i trialogmetoden. ”Det här är precis det vi saknat!  Ett konkret exempel på hur man kan hitta verktyg för att jobba tydligare o mer konkret med en så abstrakt fråga som ”demokrati”. 
Tidigare har Trialog genomfört utbildningar för skolledare och elever på två av högstadieskolorna i kommunen, se nyhetsarkivet.
 
Umeå är f n en av tre nominerade kandidater till utmärkelsen ”Årets ungdomskommun”, bl a för sitt sätt att ”… göra unga mer delaktiga i den demokratiska processen”. I motiveringen framhålls vidare att ”Både lärare och elever utbildas i formellt elevinflytande”. Ungdomsombudet med ansvar för gymnasieskolorna, Sverre Dahlstedt Eriksson har genom en mängd olika insatser drivit utvecklingen i riktning mot ”skoldemokrati” i de fyra gymnasieskolorna. När han nu inför nyåret lämnar över stafettpinnen och uppdraget till det nya ungdomsombudet Lena Lie ser han med spänning fram emot en fortsatt och fördjupad process med Trialogs delaktighetsmodell som hjälpmedel och motor.
För mer info
px
Referenser:  Sverre Dahlstedt Eriksson, Umeå kommun - se nedan
 
Länkar:

sverre.dahlstedt@gmail.com
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser