Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Eskilstuna
px
2007-09-17

Eskilstuna kommun vänder sig till Trialog när man påbörjar den nya satsningen på ungas delaktighet i lokalsamhället. Under rubriken ”Barn och ungdom prioriteras 2007” i Årsplan 2007 uttalar Eskilstunas kommunledning ambitionen att ”Eskilstuna ska vara en bra kommun för barn och unga”. För att börja i rätt ände och få bärighet i satsningen har man tillsatt en grupp tjänstemän och ungdomar – "Demokratiarbetsgruppen"- som alltså inledningsvis anlitat Trialog för inspiration, vägvisning och problematisering av uppdraget.
 
Efter att under 2000-talets första år försökt sig på en på förhand bestämd form för ungdomsinflytandet – ett Ungdomsråd med tämligen fasta ramar -  vill man denna gång utgå från ett ”underifrånperspektiv”. Ungdomskonsulent Ulrika Forse´n, samordnare för gruppen, förklarar att man denna gång vill gå varsamt fram och verkligen skapa hållbara, och samtidigt öppna och flexibla former för dialog mellan ungdomar och politiker - mer utifrån ungdomars önskemål och förutsättningar än förra gången.
 
En av ungdomarna i gruppen förklarar: ”Hur det tänkta ungdomsinflytandeforumet ska se har nog var och en i gruppen sina egna bilder av, men vi väntar med att ta fram dem, tills vi fått mer koll på vad ungdomarna i kommunen vill ha, och vad som passar bäst här.”
 
Att Eskilstunas politiska ledning menar allvar framgår med önskvärd tydlighet av skrivningarna i Årsplan 2007, där det första av de ”strategiska verksamhetsmålen” är just ”Delaktighet och inflytande för alla”.
 
För mer info
px
ulrika.forsen@eskilstuna.se
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser