Click for English version
 
> Elevrådsutbildning
 
> Startsidan
Trialog i Strängnäs
px
2007-09-04

Som första skola i Strängnäs har nu Thomasgymnasiet låtit utbilda sin elevrådsstyrelse  i Trialogmetoden. Eftersom metoden är en vidareutveckling av det barn- och ungdomsbokslut Strängnäs kommun varje år upprättar,  kan det vara extra intressant att se vilka insikter och nya kunskaper som tillförs genom utbildningen.
 
Varje enhet, varje skola i kommunen går alltså årligen igenom hur ungas delaktighet och inflytande sett ut, samt ambitionerna för det kommande året. För att bokslutet ska bli verkligt intressant, krävs dock att de inblandade parterna har kunskap om vad delaktighetstrappan står för samt möts för en kreativ dialog.
 
Nu har alltså Thomasgymnasiets skolledning och elevrådsstyrelse intresserat sig för att gemensamt bege sig in bakom siffrorna i bokslutet och reflektera över de begrepp som delaktighetstrappan rymmer. I och med det kan man också, med ökad förståelse, som ett första steg tillsammans definiera vilket slags delaktighet och inflytande som är det mest lämpade för samarbetet kring skolans verksamhet i stort - "skolfrågor". Barn- och ungdomsbokslutet kan därmed på allvar komma att spegla de verkliga förhållandena, samt - inte minst - hållas levande.
 
”Delaktighetstrappan var väldigt kul. Särskilt korten. Och jag tror att jag kommer att tänka på den vid senare tillfällen. Hur som helst var utbildningen nödvändig men som sagt behöver lärarna utbildas också. Jag lärde mig mycket under denna morgon, särskilt det med delaktighetstrappan.”.
 
”Man behöver kunna gradera inflytande med samma skala för att kunna föra en dialog. Det gör också att alla har samma status.”.
 
”Jättebra. Att utgå från delaktighetstrappan är otroligt användbart då det används på rätt sätt, i jämförelse elever & lärare, elevrådet, ledningen.”.
 
”Det var lättande att se delaktighetstrappan och förstå vikten av inflytande. Och att det inte bara var en själv som hade känt att 4 är vanligast.”.
För mer info
px
erik.rundstrom@strangnas.se
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser