Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
 
> Startsidan
"Elevinflytande" i klassrummet!?
px
2007-06-11

 Hur ofta samtalar skolans parter om lärandets förutsättningar? Kan möten mellan lärare och elever kring skolans kärnfrågor komma till stånd, med ”elevinflytande” som ingång? 
I Smedjebacken blir detta nu verklighet då man efter gemensam utbildning och kartläggning och med hjälp av enkla metoder möts i dialog?
De lärare, elever och skolledare som under året deltagit i Trialogs utbildning och kartläggning är nu redo för samtal kring de centrala delarna i klassrums-
situationen – arbetssätt, redovisning, innehållet i lektionerna etc. Det blev Bergaskolan och Kyrkskolan i Smedjebacken i Dalarna som först kunde ta del av rapporterna från den gemensamma fortbildning (!) som trialogmetoden innebär. Nu väntar analys, en mängd samtal i olika formeringar samt gemensam målsättning som nästa steg.
 
Marie Stenström, rektor på Bergaskolan, åk 7 – 9 summerar läsåret med Trialog:

"Elevråd, personal och skolledning har fått en grundlig genomgång av metoden och vi är alla eniga om att det är så här vi ska arbeta med elevinflytandefrågor för att nå ökad måluppfyllelse. Jag rekommenderar varmt Trialogmetoden under ”ledning” av Ove Strand”.


Och en kommentar från en av lärarna på Kyrkskolan, Miakel Backe:
 
"Jag känner att vi har fått ett verktyg som kan hjälpa oss att sätta fingret på vad medverkan och medbestämmande handlar om… Helt plötsligt börjar vi prioritera vad vi vill ta kontroll över och vad som jag inte tycker jag behöver vara med och driva… Verksamhet, vardag och verklighet blir basen för förändring, i stället för luftiga och svävande formuleringar om önskad förändring!
 
Vår Trialogresa på Kyrkskolan är i sin linda, men jag tycker att upplägget redan har gett oss ( skolledning, personal och elever ) utmaningar inför nästa år…Trialogens nio steg kommer att hjälpa till att få grepp om vad alla eleverna tycker är viktiga frågor för dem, för att förbättra sin utbildning och sin tid i grundskolan.
Jag ser med spänning fram emot höstens diskussioner och vad de kan leda till. Personligen tror jag att Trialogen är ett framgångsrikt redskap för att utveckla demokratiska processer, inte bara i skolan utan i alla olika grupperingar där människor möts och tar beslut i någon form."
 
Mikael Backe , SO-lärare i år 7-9 på Kyrkskolan i Söderbärke, Smedjebackens kommun.
För mer info
px
Marie Stenström
Rektor Bergaskolan, årskurs 7-9
Telnr: 0240-66 02 37
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser