Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog anlitas av Polisen
px
2005-09-10

När ledningen för Nackapolisen ville ”utforska hur den verkliga viljan till delaktighet i ett kommande förändringsarbete såg ut” valde man Trialogmetoden.

polisen

-
Att med Trialogmetodens förhållandevis enkla medel på kort tid ta ett så stort steg i närmande och klargörande mellan två potentiella motpoler på en arbetsplats var mycket värt! Metoden var ett enkelt och tydligt verktyg som på ett mycket bra sätt visade hur vi i ett startskede skulle förhålla oss till varandra i våra respektive roller som arbetsgivare och fackliga företrädare, och den klargjorde också på ett utmärkt sätt vilka frågor som var viktiga att arbeta vidare med!

(Christian Agdur, polismästare och chef för Nacka polismästardistrikt, nov -05).
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser