Click for English version
 
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Trialog i Malmö
px
2007-03-07

Malmö, ”Årets Ungdomskommun” 2006 – anlitar Trialog för coachning och handledning. ”Den ljusnande framtid är vår” är namnet på Malmös strategi för ungdomsdelaktighet inom arbetet med ”Välfärd för alla – det dubbla åtagandet 2005-2008”.

Arbetet med att skapa en ”levande” strategi utgår från Malmös folkhälso-enhet, som därmed fått ansvaret för ett minst sagt krävande uppdrag. - särskilt som det ska ske parallellt med att en mängd aktiviteter planeras och genomförs, som en följd av utmärkelsen från Ungdomsstyrelsen. Mia Norberg är ansvarig samordnare:   smedjebacken

"Kontakten med Ove Strand är både givande, uppmuntrande och ger mig nya perspektiv i arbetet. Ove är inte bara erfaren inom området ungdomsdelaktighet utan också nyttig som externt bollpank och stöd i utvecklandet av en sektors-
övergripande ungdomspolitik i Malmö".

Trialogs roll är således att finnas som stöd, bidra med nya infallsvinklar, visa exempel och positiva alternativ, samt ge feed-back på det pågående arbetet. Ett mycket inspirerande utbyte för båda parter, även om det mesta inledningsvis sker på distans, via mail och telefon. Att tankarna bakom projektet känns seriösa och genomtänkta framgår av följande utdrag ur styrdokumentet:

”…Allt arbete med att engagera ungdomar i ”Välfärd för alla – det dubbla åtagandet” måste bygga på autenticitet, det vill säga en äkthet från såväl ungdomarnas som de ledande vuxnas sida. Det måste finnas en ömsesidighet i arbetet, där både unga och vuxna är införstådda i att de behöver varandra. Utan detta genuina engagemang är sannolikheten liten att det blir ett varaktigt arbete. Det är betydelsefullt att ungdomarna inte tas som ”gisslan” för att visas upp framför vuxnas ord och idéer.
Det är viktigt att ha mål och syften klara med ungdomsdemokratin innan man börjar: Vill man ha ungdomar i en referensgrupp för att diskutera hur de vuxna ska arbeta? Eller vill man få bekräftat av ungdomarna att den förda politiken är bra?...”
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser