Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Örnsköldsvik
px
2007-03-12

Örnsköldsviks kommun vänder sig till Trialog i sitt strategiska arbete med att ta fram ett ” barn- och ungdomspolitiskt program” utifrån konventionen om barns rättigheter. Med en kombinerad föreläsnings- och processdag,  26-27 febr, presenterade Ove Strand perspektiv utifrån och gav därigenom den nybildade arbetsgruppen inspiration och kraft inför en omfattande uppgift…

Utifrån ett politiskt uppdrag har alltså en grupp tjänstemän från samtliga förvaltningar i Örnsköldsviks kommun fått i uppdrag att utarbeta ett ”policy-dokument utifrån konventionen om barns rättigheter”. Marie Viskers, som tidigare varit ungdomssamordnare i kommunen och som numera ingår i Ö-viks Projektteam Världsklass 2015, deltar i gruppen som inspiratör och vägledare.   smedjebacken

För att få en så bra start som möjligt och för att få nya bilder av vad uppdraget innebär, och vilka möjligheter samt svårigheter det rymmer, anlitar alltså arbets-gruppen Trialog för utbildningsinsatser. Under två halva dagar arrangerades som ett första steg ett kombinerat föreläsnings- och processeminarium under Ove Strands ledning. ”Fördjupad kunskap och inspiration”, ”framgångsfaktorer och fällor” och vikten av ”helhetssyn, konstruktiva strukturer och samverkan” inledde föreläsningen. Exempel på sektorsövergripande arbete med barns och ungdomars delaktighet och Trialogs djupdykning in bakom ”inflytandebegreppen” - genom delaktighetstrappan och trialogmetoden - avslutade dagen.

smedjebacken   Under den följande förmiddagens processeminarium tog gruppen kon-struktiva steg i sin interna formering och målmedvetenhet, genom meto-der som ”Rundor”, ”Plocka guldkorn” och ”Gemensam dagordning”. Marie Viskers summerar de båda dagarna: ”Vi har som grupp tagit ett jättekliv fra-måt i arbetet genom de här två daga-rna! Nästa steg hoppas vi kan bli en liknande utbildning för våra politiker!”
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser