Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Mind the Gap!
px
2015-02-11

Trialogs uppdrag kring barns delaktighet i mötet med sjukvårdspersonal går in på det tredje året (se tidigare artiklar). Inför 2015 sker de största insatserna genom direkt stöd till cheferna på enhetsnivå. Mottagningar, avdelningar, läkargruppen och sekreterarna – hur kan allas perspektiv vidgas så att HELA vårdkedjan står i blickfånget i varje möte, i varje kontakt? Vi citerar gärna den där vänliga rösten från Londonresorna som kom-ihåg för detta: Mind the Gap!
 
Hur möter jag upp patienten? Hur gavs information och rätt förförståelse inför besöket? Hur säkrar jag barnets/föräldrarnas förståelse för hur den fortsatta behandlingen ser ut, tas om hand? Genom att tänka ”information”, ”delaktighet” och ”barnkompetens i ordets utvidgade betydelse” kan vi bygga broar tvärs över de tomrum som så lätt uppstår mellan olika aktörer, mellan olika faser i en behandling.
 
Inom den kommunala sfären och det lokala ungdomspolitiska arbetet där vi vanligtvis tagit oss an uppdrag känns detta igen i en mängd olika sammanhang.
 
Hur tas engagemanget från en demokratidag till vara?

Hur ser möjligheterna för en engagerad tjänsteman med barnplanen i handen ut att ”få med skolan som aktiv part i demokratiarbetet”?

Tänker min kommun ”sektorsövergripande”?

Mind the Gap!
 
 
 

För mer info
px

Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser