Click for English version
 
 
> Startsidan
Nationellt uppdrag inom ungdomspolitiken
px
2015-02-09

Trialog har inför 2015 fått ett utvidgat uppdrag av NUNI – det Nationella Nätverket för Ungas Inflytande. När regeringens nya ungdomspolitik ska genomföras har NUNI fått ekonomiska medel för en fördjupad konferensserie under året. Syftet är bl a att ge ansvarig myndighet MUCF tillbaka av all den erfarenhet och de framgångsfaktorer NUNI kan lyfta fram med landets lokala ungdomspolitiska arbete som bas. Trialog står för dokumentation och rapportskrivning med den nyss genomförda första konferensen 5-6 febr om Inflytande som första del.
 
Sedan ett antal år ansvarar vi för nätverkets hemsida www.nuninatverk.se och deltar på de konferenser nätverket årligen anordnar för tjänstemän (och chefer) från hela landets kommuner och regioner. Andra aktörer vid konferenserna är MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och CivilsamhällesFrågor), LSU, Sveriges Ungdomsråd m fl.
För mer info
px
NUNI:s ordförande Roger Arespång, Bodens kommun.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser