Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Elevrådsutbildning
 
> Startsidan
Trialog i Älvdalen
px
2013-09-23

- Jag tycker dagen har varit bra för vi har lärt och fått se att vi kan göra skillnad! Det har varit bra att få veta mer hur det funkar med att få vara med och bestämma som ungdom. Det har nog engagerat fler att bli aktiva i samhällsfrågor.
 
Ännu en dalakommun har engagerat Trialog för att fördjupa sitt ungdomspolitiska arbete, som ett resultat av DIMPA-projektet. Älvdalens kommun är nu igång med en process i flera steg och ungdomarna uttrycker efter de två första utbildningsdagarna en stark tillförsikt om att ”bli tagna på allvar”.
 
Ett Samverkansråd med politiker och ungdomar står i centrum för kommunens utvecklingsarbete och för att detta ska ha en verklig möjlighet att bli det dialog- och inflytandeorgan som man hoppas har flera erfarenheter från Dimpaprocessen använts. Bl a är det inflytandeforumet – Ungdomsrådet – som håller i rådets möten. Dessutom har samordnande tjänsteman, Tomas Nord, på äkta DIMPA-vis samlat en HUR-grupp kring sig, en kollegial grupp för planering och förankring ur ett sektorsövergripande perspektiv.
 
Som ett första fördjupat steg stod Trialog under ett par septemberdagar för utbildningsinsatser kring Styrning och säkring och implementering för Samverkansrådets politiker och ungdomar samt för HUR-gruppen. Under en mycket intressant stund då Samverkansrådet hade ”skarpt möte” och just fått ett tjänstemannaförslag kring mötesplatser att ta ställning till fick Delaktighetstrappan visa hur användbar den kan vara för att skilja på olika grader av inflytande – en "aha"-upplevelse IRL.
 
I ett andra steg utbildades Ungdomsrådet tillsammans med elevråden från de två senareskolorna i en variant av Trialogs ”Reflektion med spegelbilder”. Älvdalens unga visade ett imponerande engagemang och ser ut att ha alla förutsättningar att – med Ungdomsstyrelsens ord – nå ”verkligt” inflytande.
 
- Den här dagen har gett mig en tydligare syn på att vara elevråd. Vad som det innebär att framföra dom andras åsikter. Ta min uppgift mer seriöst och försöka göra mitt bästa. Väldigt lärorik dag!
 
Steg 3 blir Trialogs ”Dialog om dialog” i november efter att de olika parterna i Älvdalens kommuns samverkan med ungas engagemang i fokus nu ”är ordentligt på banan”, som ungdomssamordnaren Tomas Nord uttrycker det.

För mer info
px
Ungdomssamordnare Tomas Nord.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser