Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Alla Dalarnas KF
px
2012-09-25

I och med framträdandet i Avestas KF har Trialog i Region Dalarnas regi introducerat samtliga 15 dalakommuners beslutande församlingar i sitt sätt att tänka kring implementering. Politiker i KF:
- Har gett mig ett nytt sätt att se på frågan. Att se hur systemet till stor del är byggt för att ta hand om ”hårda värden” och hur viktigt det blir hur vi lägger upp möjligheterna. Hur vi får in detta i verksamheter och organiserar och att vi ser värdet av avvikelserapporterna för att kunna följa målet är väldigt intressant.
 
Tillsammans med ungdomsstrateg Sara Tigerström från Ung Kraft och Region Dalarna har Ove Strand och DIMPA-processen (se tidigare artiklar) till slut nått samtliga Dalarnas KF. Det har varit ett starkt önskemål, inte minst från ungdomssamordnarnas sida att utbildnings- och inspirationspassen skulle genomföras och med tanke på fullmäktigemötenas ofta fullspäckade agendor får insatsen betraktas som tämligen unik. Såväl Sara Tigerström som Ove Strand har ställt sig i talarstolen med en känsla av respekt och värdighet inför den demokratiska institutionen och stundens allvar. Samtidigt har det varit både uppfriskande och intressant att i nästa stund ”röra om” i den beslutande församlingen genom en fyra-hörn-övning.
 
Den grundläggande tanken bakom KF-utbildningarna har varit Trialogs utgångspunkt att ”Demokrati är ett bygge vars minsta byggstenar bör identifieras, utvecklas och säkras”. Implementering sedd som en byggprocess där KF-ledamöterna är viktiga delar i de stödjande strukturer som omger processens initiala ide´bärare – den lokala Dimpagruppen (ansvarig utförare, ansvarig chef och ansvarig beslutsfattare). Genom KF-utbildningarna har som Sara Tigerström under avslutningskvällen i Avesta kommun uttryckte det ”samtliga beslutsfattande församlingar i alla Dalarnas kommuner fått samma bilder, samma utbildning, samma grund att stå på. Och det är något unikt som vi vet att andra kommuner och regioner i Sverige följer och är smått avundsjuka på”.
 
Mottagandet bland ledamöterna i Avestas KF var som framgår av det inledande citatet minst sagt positivt. Några ytterligare röster:
 
- Uppvaknande
 
- Tänkvärt
 
- Mycket bra föreläsning om ett mycket viktigt ämne. Professionellt framfört.
 

För mer info
px
Ungdomsstrateg Sara Tigerström, Region Dalarna, Ung Kraft
Länkar:

Om Dimpa på Ung Krafts hemsida
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser