Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Fortbildning för Ungdomsstyrelsen
px
2011-02-24

Trialogs strategier för implementering av ungas delaktighet och inflytande väcker ökat intresse. Med början i Malung-Säter och Vansbro har regeringens myndighet Ungdomsstyrelsen valt att sända sin personal för att de utbildningsinsatser vi nu gör i Dalarnas beslutande församlingar som stöd till DIMPA-processen.
 
I februaris slut har tre av Dalarnas Kommunfullmäktige hunnit ta del av implementeringsstödet. Region Dalarna genom Ung Kraft och Sara Tigerström ramar in och ger ökad tyngd åt Trialogs genomgång av det uppdrag kommunen har att ta hand om – en utblick över trender och läget i landet i stort samt fördjupningen ”Något om rörledningar och byggstenar”. Satsningen kommer att fortgå under året och erbjuds samtliga 15 kommuner.
 
Ända sedan TRISS-projektets grunddelar testades på DUNS – Dalanätverket för UngdomsSamordnare i juni 2008 och projektets start i tre av dalakommunerna 2009 har vårt fokus varit att beslutsfattare och chefstjänstemän behöver utbildas tillsammans med utföraren – ungdomssamordnaren. DIMPA-processen under 2010 och dess fortsättning 2011 är en naturlig fortsättning av detta grundkoncept.
 
Ungdomsstyrelsens intresse för processen kan bl a ses som en naturlig följd av den nyligen släppta rapporten FOKUS 2010 – en analys av ungas inflytande. En av de slutsatser som den 500 sidor digra rapporten presenterar är den starka betoningen på dialog och relationerna mellan unga och ledare, lärare, makthavare. Utöver utbildningsinsatser för skolledare och lärare i demokrati och elevinflytande föreslår FOKUS 10 ”…utbildningsinsatser som riktas till kommunala tjänstemän och chefer som arbetar strategiskt och tvärsektoriellt för att förbättra ungas levnadsvillkor och öka ungas inflytande”.
 
Hittills har vårt nedslag bland kommunfullmäktigeledamöterna mottagits med engagerat och positivt intresse:
 
- Bra!! Att alla får samma information, viktigt att det (budskapet) kommer från någon ”utifrån”. Ger mer tyngd.
 
- Mycket intressant och nödvändigt. Ett måstearbete för vår kommun. Ett jättejobb som måste börja tidigt och ska genomsyra alla led.
 
Särskilt metaforen att ”demokrati ska ses som ett bygge vars minsta grundstenar går att identifiera, utveckla och säkra” har mottagits bekräftande av makthavarna. När vi visar att de kanske viktigaste av dessa grundstenar ligger inom skolans verksamhet, och varken är fasta eller säkrade, och menar att kommunen som demokratiaktör har ansvaret för att dessa ”förvandlas till betongblock och fogas samman med bruk” får vi nytt stöd i FOKUS 10:
 
”Utbildningen ska även ta upp olika former av och metoder för elevinflytande samt metoder för hur skolan kan ta tillvara elevernas engagemang i sin verksamhet.”
 
Se tidigare artiklar i nyhetsarkivet för mer info om TRISS och DIMPA.
För mer info
px
Referenser:

Sara Tigerström, Region Dalarna, Ung Kraft
Magnus Holmberg, Ung Leader DalÄlvarna
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser