Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Trialog och Dalarnas beslutsfattare
px
2011-02-09

Trialogs uppdrag i Dalarna vidgas. Nu har Region Dalarnas och Trialogs projekt ”DIMPA” tagit ännu ett steg i och med att Trialog även anlitats för utbildnings-insatser direkt till dalakommunernas beslutsfattare. Samtliga 15 kommun-fullmäktige erbjuds under året Trialogs ”inspirationsutbildning” som ett led i ide lokala implementeringsprocesserna.
 
Som tidigare berättats – se nyhetsarkivet – har deltagande kommuner i DIMPA (Dalarnas implementeringsprocess) en ”DIMPA-grupp”, bestående av ansvarig beslutsfattare, ansvarig chef samt utföraren (samordnaren för det ungdomspolitiska uppdraget med ungas delaktighet och inflytande i fokus). DIMPA-grupperna har haft ett antal träffar under året för att få näring till det egna arbetet med att göra unga delaktiga i beslutsprocessen – dels från Trialog som processledare och dels från de andra kommunerna genom erfarenhetsutbyte.
 
När det andra projektåret nu startar inleder Trialog och Region Dalarna implementeringsturne´n då Leksands kommunfullmäktige viker två timmar av ordinarie möte för att få en genomgång i dessa viktiga frågor. Utbildningen är i första hand tänkt som ett stöd för den lokala DIMPA-gruppen i implementeringsarbetet på hemmaplan. Information – insikt – förståelse – och förhoppningsvis: inspiration!  
För mer info
px
Sara Tigerström, Region Dalarna, Ung Kraft
Länkar:

Se artikel i Dalarnas Tidningar
eller som pdf.

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser