Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Trialog i Gävleborg
px
2011-02-08

Med start i Strategidagen i Gävle 1 febr inleder Region Gävleborg ett samordnat, regionalt utvecklingsarbete för en sektorsövergripande implementering av ungas delaktighet och inflytande. Trialog deltog under strategidagen och presenterade sina tankar och verktyg för en utvidgad process liknande den i Dalarnas kommuner.
 
Gästrikland och Hälsingland omfattar totalt 10 kommuner och samverkar regionalt genom Region Gävleborg. I den nya regionala strategin för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete tar man ett helhetsgrepp på sina ungas livssituation ”från BVC till 25 år”. Ambitioner och mål genomsyras av perspektivet ”ungas delaktighet och inflytande” samt ett entrepenöriellt förhållningssätt.
 
Trialog har erbjudits att vara processledare i projektet, tillsammans med regionens utvecklingsledare Therese Metz och Elin Sundgren.

Mer om projektet i kommande artiklar.
För mer info
px
Therese Metz, utvecklingsstrateg, Region Gävleborg
Elin Sundgren, utvecklingsstrateg, Region Gävleborg
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser