Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Mäta inflytande -
    programmet Trialogen
 
> Startsidan
Trialog på arbetsplatsen i Umeå (3)
px
2010-05-16

Trialogs metod för samverkan lever vidare i Umeå.

- Utan grunden i Trialogmetoden hade vi inte kommit dit vi är nu, säger Jörgen Dahlström. Efter analysdelen har det hela övergått i ren verksamhetsutveckling, det är det vi håller på med nu kan man säga.  

Efter utbildnings- och undersökningsdelen under våren 2009 har Viva Kompetenscentrums olika enheter för vuxen- och arbetsmarknadsutbildning samt SFI haft ett digert rapportmaterial att utgå ifrån i förhandlingar och överenskommelser.

Redan 2008 anlitades Trialog för att presentera sin modell för samverkan utifrån delaktighetstrappan. Det skedde inför skolledare från den samlade gymnasievärlden i Umeå. Inititativet kom från personalkontoret som sökte vägar att öka engagemanget och medskapandet i gymnasieskolornas personalgrupper. Målet var att öka medarbetarens känsla av trivsel och tillfredsställelse med den egna arbetssituationen.
 
Sedan resultatet från undersökningen låg färdigt i form av rapporter sommaren 2009 har enheterna hanterat processen internt genom sin projektledare Jörgen Dahlström, delvis med stöd och support på distans från Trialog. På intranätet har de c:a 150 medarbetarna och ledningen kunnat ta del av anpassade rapportdelar under projektledarens strukturerade och pedagogiska ledning. Prioriteringar och nya målsättningar har gjorts i olika samtalsrundor och tillsammans med ledningen har man satt nya mål för sin samverkan – allt utifrån Trialogs modell.

- Fastän det är mycket kvar att utveckla har vi tagit viktiga steg i samförstånd och samverkan. Om det huvudsakliga målet med den process som Trialog satte igång för ett år sedan - ett förstärkt medarbetarskap och därmed större arbetstillfredsställelse – kommer att nås, får kommande mätningar och utvärderingar visa, men redan nu ser vi mycket goda resultat och en belåtenhet med den utveckling vi befinner oss i.
 
Under 2010 har Trialog och Viva tecknat ett supportavtal för fortsatt kontakt och eventuell utvidgning av uppdraget till andra gymnasieenheter.

Se om Trialog och medskapande under "framgångsfaktorer" i Umeå kommuns Hälsobokslut för 2009.

Läs tidigare artiklar från Umeå.


 
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser