Click for English version
 
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Från skola till samhälle i Borås
px
2009-11-20

Trialogs uppdrag i Borås tar 2010 klivet ut från skolor och fritidsgårdar - till frågor om Borås Stad och kommunen i stort. De insatser som nu planeras gäller två spår. På det mer konkreta planet  utbildnings-inslag för ungdomar som engagerar sig i Ungdomsrådet och deras kontaktpolitiker och på en strategisk nivå stöd i utvecklandet av ett uppdaterat barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram.


Som nämnts i ett antal tidigare artiklar - se nyhetsarkivet - involverades tre nya skolor i Trialogs demokratseringsprocess under hösten – Engelbrektskolan, Dalsjöskolan och Viskaforsskolan. Samtliga har fått ta del av grunden i utbildningspaketet och de tre skolornas projektgrupper bestämmer nu inför terminslutet innehållet i sina respektive utvärderings- och målsättningsenkäter.


Folkhälsoenhetens ungdomssamordnare Marianne Ferdinandsson planerar tillsammans med Trialog utbyten och utbildningsinsatser för de kontaktlärare (oftast nytillsatta) som fått i uppdrag att vara ”ide´bärare” på sin skola samt vuxenstöd till sitt elevråd. De nätverk som på liknande sätt kan skapas och stärkas med uppdragsbeskrivningar och mandat är ett bra exempel på de konkreta steg som krävs för att ett strategiskt program ska bli levande.


Mer om höstens utbildningar – med personalens och elevers egna ord
.

För mer info
px
Referenser: Ungdomssamordnare Marianne Ferdinandsson
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser