Click for English version
 
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Coachning i Borås
px
2009-09-05

Borås Stad gör en nystart i sitt ungdomspolitiska arbete genom att aktualisera och levandegöra handlings-programmet ”Inflytande för barn och unga” från 2004. I denna och andra  utvecklingsdelar anlitas Trialog för processtöd. Folkhälsoenhetens ungdomssamordnare Marianne Ferdinandsson som har samordnings-ansvaret för arbetet har som tidigare nämnts i nyhetsarkivet samarbetat med Trialog sedan den stora satsningen på skola och fritid inleddes i jan -09.

För att ungdomsperspektivet ska fördjupas i alla de delar Borås Stad ansvarar för har en tvärsektoriell grupp med representanter från samtliga förvaltningar bildats. Dessutom finns en politisk styrgrupp som följer utvecklingsarbetet. Sedan tidigare är det främst ett ungdomsråd som varit kanal mellan unga och beslutsfattare: 


”Genom ungdomsrådet får du möjlighet att påverka din egen framtid, du kan få igenom just de frågor som du tycker är viktiga tillsammans med andra ungdomar ifrån hela Borås.
Ungdomsrådet ska även fortsättningsvis fungera som en viktigt forum, men tydligare som en del i en helhet med fler och alternativa vägar och möten mellan unga och "makten".
Ambitionerna att fördjupa den lokala ungdomspolitiken inleddes redan i jan 2009, då Folkhälsoenheten erbjöd skolor och fritidsgårdar utbildning genom Trialogs skoldemokratipaket. Tre högstadieskolor och fritidsgårdspersonal deltog under våren och satsningen fortsätter nu i höst med tre nya skolor, fritidsgårdar och deras personal. Även Ungdomsrådet och beslutsfattare kommer att erbjudas demokratiutbildningen.
För mer info
px

Referenser: Marianne Ferdinandsson

Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser