Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
 
> Startsidan
Trialog på Akademiska Sjukhuset
px
2009-09-06

Trialog nya satsning på implemen-teringsstöd har nu nått vårdsektorn. Eftersom det är Barnkliniken på Akademiska Sjukhuset i Uppsala som anlitat Trialog som processstöd i arbetet med patientsäkerhet, finns kopplingen till Trialogs kärnverksamhet kvar – Barnkonventionen.
Det är ”Patientsäkerhetsgruppen” på avd 95 F på Barnkliniken (ca 140 medarbetare) som efter fyra års arbete med checklistor, rutingenomgångar och avvikelserapporter bestämt att det ”Stora taget” för 2009 och framöver ska vara implementeringen. För detta steg 2 står alltså den mänskliga faktorn i fokus.
 ”Vad är det som gör att vi inte gör som vi vet att vi borde göra och kanske även tror att vi gör?”.
”Vilka åtgärder ska få oss att vara mer konsekventa, att ta det ansvar vi måste ta för barnens skull?”.

Avd 95 F har fått stor uppmärksamhet både inom sjukhuset och externt för sitt genomtänkta sätt att hantera patientsäkerhetsfrågorna. Den modell man bestämt sig för - en engagerad och demokratisk grupp med representation, mandat och förankring från alla personalkategorier är själva grunden för framgången. Ändå är alltså medvetenheten om uppdragets komplexitet stor och vetskapen att ”man blir aldrig färdig, utan allt går alltid att förbättra”  en viktig drivkraft i utvecklingsarbetet.
Processen startade i höstens inledning med en dags konferens, då ett antal övningar ur Trialogs verktygslåda användes för att inventera just ”implementeringsfaktorer”, hinder och möjligheter. Med start i ”Mig själv och min upplevelse av uppdraget", genomlyste övningarna steg för steg ”Patientsäkerhetsgruppen”, ”De andra” och ”Andra aktörer” – alla med samma perspektiv framför ögonen. Det material som finns som resultat av dagen ligger nu till grund för ett utkast till handlingsplan för arbetet framöver.
Liksom i TRISS-projektet i Dalarna finns ”förstå, kunna, vilja” - tänket som en av utgångspunkterna för den teori processtödet bygger på.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser