Click for English version
 
 
> Startsidan
TRISS - Trialogs nya tjänst!
px
2009-04-15

Trialogs nya tjänst – TRISS – lanseras till hösten - och först ut är Dalarna. Det är Region Dalarna som finansierar Trialogs nya modell för implement-eringsstöd till kommunerna Borlänge, Säter och Smedjebacken och  den lokala ungdomspolitiken där.

Som alltid i våra tjänster är minst två parter involverade – i detta fall tre: ansvariga beslutsfattare och chefer representerar uppdragssidan och ”ungdomsdemokratisamordnarna” utförarsidan. Eftersom dessutom tre kommuner går igenom processen tillsammans kommer ett antal perspektiv att berika varandra – alla med ”de förutsättningar som skapats – eller bör skapas – för att en lyckad implementering av uppdraget ska vara möjlig” för ögonen.
Som tankegrund i Trialogs implementeringsstöd ligger professor Lennart Lundquists ”förstå, kunna vilja”-modell. Även denna är tredelad, vilket ytterligare kan motivera namnet "TRISS". Utifrån denna samt med inspiration från Elizabeth Englunds intressanta avhandling/utvärdering av Landstinget Sörmlands arbete med att implementera barnkonventionen (Se tidigare nyhet)  och utblickar mot goda exempel från den nationella arenan kommer Ove Strand att som processledare guida kommunerna via metod- och implementeringskomponenter fram till prioriteringar och åtgärdsprogram. Målet är att säkra förutsättningarna för en sektorsövergripande ungdomspolitik – i organisation och styrprocesser. 

Och därmed en öppen och stödjande miljö för de olika mötena med barn och ungdomar.
Projektet som pågår under c:a ½ år är för Region Dalarna ett pilotprojekt och följs med spänning av andra dalakommuner. Extra intressant är dessutom att ungdomsstyrelsen i sin senaste rapport ”Lika olika som lika” bl a betonar betydelsen av utbildning för just demokratisamordnarna.
För mer info
px

Cecilia Malm, projektledare Ung Kraft, Region Dalarna

Bilderna: 
Anton och Johan på torget i Smedjebacken: "Vi vill ha en plats för skate!"
Fritidskonsulent Birger Tuominen på kontoret i Smedjebacken.

Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser