Click for English version
 
> Mer om Ove Strand
> Startsidan
Presentation - Trialog

Kloka ledare gör sina medborgare/medarbetare engagerade genom att de räknar inflytande och ansvarstagande som framgångsfaktorer. Är du en av dem? Trialog utvecklar ert kvalitetsarbete genom en process där hela organisationen engageras. Vi utgår från att demokrati är ett bygge vars grundläggande beståndsdelar går att identifiera, utveckla och säkra. Vi kan därför erbjuda våra tjänster i snart sagt varje sammanhang där människor kan mötas för dialog och samverkan.

 

Från 2005 samlar Ove Strand sin erfarenhet och kunskap i företaget Trialog.
Ove Strand kommer närmast från tjänsten som kommunikationsstrateg med placering i Strängnäs kommuns utvecklingskontor. Ansvaret för frågor som kommunens varumärke, marknadsföring, turism och kommunikation har gett starka insikter i hur viktigt det är för en organisation, stor eller liten, att medarbetare likväl som kommuninvånare känner sin del i helheten. Under denna tid ansvarade Ove Strand dessutom för kommunens kvalitetsarbete med fokus på service, tillgänglighet och bemötande gentemot kommunens invånare – kunskaper som Trialog tacksamt tar med in i sina kundrelationer.

Vårt intresse för demokratifrågor kommer som en självklar förlängning av att uppdragen utifrån kommunledningskontoret även inkluderade samordning av ungdomspolitiken i kommunen. Bakgrunden till detta var Ove Strands engagemang för elev- och föräldrainflytandefrågor under skolåren på 80- och 90-talet. Ove Strands lärargärning under tre decennier, kompletterad med olika skolledarfunktioner lägger dessutom en solid grund för de tjänster med handledning/coachning som Trialog erbjuder. Se mer under Tjänster.

Vision
Trialogs vision är den engagerade människan som samhällsbyggare.

Mission

Alla våra tjänster rymmer människor och möten. De har till uppgift att stimulera, förbereda, och underlätta möten i alla sammanhang där två eller flera parter ska samverka – kort sagt, att stödja dialogen. Och eftersom vi vanligtvis befinner oss i en bristsituation med avseende på samverkansklimatet har vi gjort det zenbuddhistiska koanet om ”ljudet av en enda hand” till utgångspunkt och paroll:

”What´s the sound of one hand clapping?”.

Kärnvärden

Att göra en kommun attraktiv för inflyttning och etablering är i grund och botten avhängigt samma mänskliga kvaliteter som företaget, föreningen och skolan är beroende av för ett lyckat resultat. Vi använder gärna begreppet medskapande, som samlingsbegrepp för kvaliteterna delaktighet, inflytande och ansvarstagande. Trialogs tjänster utformas konsekvent i dialog med kunden, så att ord och handling, lära och leverne samverkar och ger oss trovärdighet och berättigande...
Samarbeten
I nätverket kring Trialog ingår även:
Jenial IT - Teknisk support
Pondus Design - Web och grafik
Ung Bitter nät och form - Teknikstöd
Trialogs lärargrupp