Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
> Elevrådsutbildning
> Mäta inflytande -
    programmet Trialogen
 
> Startsidan
Utbildning till ungdomsråd/inflytandeforum

Vilken roll ska inflytandeforumet egentligen spela? Ordna aktiviteter för alla kommunens unga? Vara ungas röst? Vara del i beslutsprocessen? Remissinstans? Allt detta samtidigt?

Med mer än 10 års erfarenhet av ungdomsråd, ungdomsfullmäktige och liknande forum kan vi på olika sätt ge stöd för att frågorna ovan ska redas ut, prioriteras och leda till utveckling. Trialog har kontinuerlig kontakt med liknande forum, spridda över hela landet och från Ove Strands tidigare tjänst som ungdomsdemokratisamordnare i en kommun med sektorsövergripande ungdomspolitik finns ett konkret och samtidigt strategiskt sammanhang att inspireras av.

"Workshop med spegelbilder" är en genomgång som utgår från bilder, med stort mått av interaktivitet. Ungdomarna - och gärna även de vuxna parterna, tjänstemän och beslutsfattare - granskar sina egna förutsättningar med hjälp av exempel och problematiseringar från andra håll.

"Manusmötet" är en motsvarighet till den uppskattade utbildningen som Trialog erbjuder elevrådsstyrelser. Utifrån ett förberett och skräddarsytt manus "spelar" ungdomsrådet upp ett möte med färdiga repliker. Innehållet - de konkreta frågorna på mötet - är utvalt för att ge stoff till diskussioner och fördjupningar i de allra viktigaste aspekterna av inflytandeforumets roll och funktion.

"Delaktighetstrappan"
se ovan - Trialogmetoden. När ungdomar och beslutsfattare tillsammans går igenom denna process händer det grejer!
Nyheter:

> Barnkompetens och barns perspektiv
     2014-09-03
px
> Trialog i Älvdalen
     2013-09-23
px
> Trialog i Rättvik
     2013-05-23
px
> Trialog i Boden
     2013-02-14
px
> Fortsatt Ö-viksprocess
     2013-01-08
px
> Borås olika ungdomsforum
     2012-06-04
px
> "Att mötas" i Skövde
     2012-04-19
px
> "Klockrena möten" i Dalarna
     2011-11-08
px
> Att göra rätt - Gbg! (2)
     2011-10-17
px
> Trialog i Skövde
     2011-10-12
px
> Borås - Årets ungdomskommun 2010
     2010-12-04
px
> Möten i Borås
     2010-11-09
px
> Trialog i Bollebygd
     2010-04-27
px
> Ungdomsråden i Borås utbildas
     2010-04-20
px
> Från skola till samhälle i Borås
     2009-11-20
px
> Trialog på Sveriges Ungdomsråd IRL 2
     2006-11-03
px