Click for English version

Medskapande som framgångsfaktor!

   •   Kännetecknas ditt närsamhälle av en engagerad och aktiv medborgardialog?
   •   Befinner du dig på en arbetsplats där man tar tillvara personalens idéer?
   •   Känner ungdomarna i din kommun att deras erfarenheter ses som en tillgång i beslutsfattandet?
   •   Har eleverna i era skolor möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt kunskapande?


Läs mer om hur vi tänker om skolan,                    samhället                    och företag / organisationer
Trialogen är Trialogs demokratiprogram.
Logga in nedan:
 
 
> Läs mer om Trialogen

Uthålliga processer ...
px
2015-09-21
px
Trialogs uppdrag har sedan starten för 10 år sedan fått en allt långsiktigare karaktär. Processtöd oftare än ”scenframträdanden”, strategier och implementering oftare än workshops.  Samtidigt blir uppdragen fleråriga.

När hösten anträds är det i huvudsak tre uppdrag som planeras – samtliga är återkommande i Trialogarkivet. För tredje året ger vi olika former av stöd till Sörmlands landstings process kring delaktighet för patienten – barnet. (Se artikel).


px
> Läs hela nyheten

Trialogmetoden
px
px
> Läs mer om metoden
    Nyheter
px
> Häxan och Fyren
    2015-07-07
px
> Trialog i regeringens råd
    2015-06-22
px
> Älvdalen - nästa steg
    2015-04-07
px
> Mind the Gap!
    2015-02-11
px
> Nationellt uppdrag inom ungdomspolitiken
    2015-02-09

Nyhetsarkiv:
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter

Samarbetspartners
px
Ensam är inte stark. Genom regelbundna utbyten och samtal med kollegor från landets mest kvalificerade sammanhang utvecklar Trialog ständigt sina kunskaper och erbjudanden.
px
> Läs mer