Click for English version

Medskapande som framgångsfaktor!

   •   Kännetecknas ditt närsamhälle av en engagerad och aktiv medborgardialog?
   •   Befinner du dig på en arbetsplats där man tar tillvara personalens idéer?
   •   Känner ungdomarna i din kommun att deras erfarenheter ses som en tillgång i beslutsfattandet?
   •   Har eleverna i era skolor möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt kunskapande?


Läs mer om hur vi tänker om skolan,                    samhället                    och företag / organisationer
Trialogen är Trialogs demokratiprogram.
Logga in nedan:
 
 
> Läs mer om Trialogen

Barnkonventionen 25 år
px
2014-11-20
px
Vingar för frihet och framtid.

Konventionen om barnets rättigheter fyller 25 år. Redan efter ett år ratificerade Sverige som ett av de allra första länderna konventionen och idag finns allt starkare krafter för att de 54 artiklarna ska upphöjas till lag. I väntan på att det ska ske har de senaste åren rättighetsperspektivet i konventionen lyfts fram.
I de flesta av Trialogs uppdrag ligger barnkonventionens artikel 12 som...

px
> Läs hela nyheten

Trialogmetoden
px
px
> Läs mer om metoden
    Nyheter
px
> Barnkompetens och barns perspektiv
    2014-09-03
px
> Trialog i Boden (2)
    2014-05-25
px
> Delaktighet för sjukhusens medarbetare (3)
    2014-02-14
px
> The Big Picture - San Fransisco YC
    2014-01-26
px
> Trialog i Härryda
    2013-11-12

Nyhetsarkiv:
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter

Samarbetspartners
px
Ensam är inte stark. Genom regelbundna utbyten och samtal med kollegor från landets mest kvalificerade sammanhang utvecklar Trialog ständigt sina kunskaper och erbjudanden.
px
> Läs mer