Click for English version

Medskapande som framgångsfaktor!

   •   Kännetecknas ditt närsamhälle av en engagerad och aktiv medborgardialog?
   •   Befinner du dig på en arbetsplats där man tar tillvara personalens idéer?
   •   Känner ungdomarna i din kommun att deras erfarenheter ses som en tillgång i beslutsfattandet?
   •   Har eleverna i era skolor möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt kunskapande?


Läs mer om hur vi tänker om skolan,                    samhället                    och företag / organisationer
Trialogen är Trialogs demokratiprogram.
Logga in nedan:
 
 
> Läs mer om Trialogen

Älvdalen - nästa steg
px
2015-04-07
px
Älvdalens kommun tar nya steg tillsammans med Trialog. Efter utbildningsserien 2013 utarbetar vi nu en strategi för implementering. Det Samverkansråd som tillsattes under 2013 som dialogforum för ungdomar och beslutsfattare ska omgärdas av de mest matchande stödjande strukturerna i en nyligen förändrad organisation. Till grund för planeringen framöver ligger även erfarenheterna från Dimpaprocessen.

px
> Läs hela nyheten

Trialogmetoden
px
px
> Läs mer om metoden
    Nyheter
px
> Mind the Gap!
    2015-02-11
px
> Nationellt uppdrag inom ungdomspolitiken
    2015-02-09
px
> Barnkonventionen 25 år
    2014-11-20
px
> Barnkompetens och barns perspektiv
    2014-09-03
px
> Trialog i Boden (2)
    2014-05-25

Nyhetsarkiv:
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter

Samarbetspartners
px
Ensam är inte stark. Genom regelbundna utbyten och samtal med kollegor från landets mest kvalificerade sammanhang utvecklar Trialog ständigt sina kunskaper och erbjudanden.
px
> Läs mer