Click for English version

Medskapande som framgångsfaktor!

   •   Kännetecknas ditt närsamhälle av en engagerad och aktiv medborgardialog?
   •   Befinner du dig på en arbetsplats där man tar tillvara personalens idéer?
   •   Känner ungdomarna i din kommun att deras erfarenheter ses som en tillgång i beslutsfattandet?
   •   Har eleverna i era skolor möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt kunskapande?


Läs mer om hur vi tänker om skolan,                    samhället                    och företag / organisationer
Trialogen är Trialogs demokratiprogram.
Logga in nedan:
 
 
> Läs mer om Trialogen

Häxan och Fyren
px
2015-07-07
px
Trialog och Häxan och Fyren har träffats i två minikonferenser för att förutsättningslöst se om de båda företagen kan stärka varandras varumärken genom någon form av samarbete.

Häxan och Fyren är Marlene Wåhlstedt och Ulrika Lingslunde. Affärside'n för bolaget är "Att skapa framgång genom möten". Kort sagt ser man framgångsrika möten som ett sätt att utveckla möteskulturen och strukturen i ett företags organisation.

px
> Läs hela nyheten

Trialogmetoden
px
px
> Läs mer om metoden
    Nyheter
px
> Älvdalen - nästa steg
    2015-04-07
px
> Mind the Gap!
    2015-02-11
px
> Nationellt uppdrag inom ungdomspolitiken
    2015-02-09
px
> Barnkonventionen 25 år
    2014-11-20
px
> Barnkompetens och barns perspektiv
    2014-09-03

Nyhetsarkiv:
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter

Samarbetspartners
px
Ensam är inte stark. Genom regelbundna utbyten och samtal med kollegor från landets mest kvalificerade sammanhang utvecklar Trialog ständigt sina kunskaper och erbjudanden.
px
> Läs mer