Click for English version

Medskapande som framgångsfaktor!

   •   Kännetecknas ditt närsamhälle av en engagerad och aktiv medborgardialog?
   •   Befinner du dig på en arbetsplats där man tar tillvara personalens idéer?
   •   Känner ungdomarna i din kommun att deras erfarenheter ses som en tillgång i beslutsfattandet?
   •   Har eleverna i era skolor möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt kunskapande?


Läs mer om hur vi tänker om skolan,                    samhället                    och företag / organisationer
Trialogen är Trialogs demokratiprogram.
Logga in nedan:
 
 
> Läs mer om Trialogen

Delaktighet för sjukhusens medarbetare (3)
px
2014-02-14
px

Delaktighet för medarbetare är som nämnts i tidigare artiklar ett tydligt anvisat utvecklingsområde inom hälso- och sjukvården, Landstinget Sörmland. Trialogs process på Barn- och ungdomskliniken har nu gått in i den viktigaste delen – dialogdelen. Projektgruppen har den samordnande rollen och i inledningen av 2014 har man gett cheferna för enheterna uppgiften att se till att det bildas mindre delaktighetsgrupper ınom varje enhet.

px
> Läs hela nyheten

Trialogmetoden
px
px
> Läs mer om metoden
    Nyheter
px
> The Big Picture - San Fransisco YC
    2014-01-26
px
> Trialog i Boden (2)
    2014-01-25
px
> Trialog i Härryda
    2013-11-12
px
> Trialog i Älvdalen
    2013-09-23
px
> Trialog i sjukvården (2)
    2013-09-14

Nyhetsarkiv:
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter

Samarbetspartners
px
Ensam är inte stark. Genom regelbundna utbyten och samtal med kollegor från landets mest kvalificerade sammanhang utvecklar Trialog ständigt sina kunskaper och erbjudanden.
px
> Läs mer