Click for English version

Medskapande som framgångsfaktor!

   •   Kännetecknas ditt närsamhälle av en engagerad och aktiv medborgardialog?
   •   Befinner du dig på en arbetsplats där man tar tillvara personalens idéer?
   •   Känner ungdomarna i din kommun att deras erfarenheter ses som en tillgång i beslutsfattandet?
   •   Har eleverna i era skolor möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt kunskapande?


Läs mer om hur vi tänker om skolan,                    samhället                    och företag / organisationer
Trialogen är Trialogs demokratiprogram.
Logga in nedan:
 
 
> Läs mer om Trialogen

Trialog och barns rätt i Indien
px
2015-11-23
px
Staden Jaigaon ligger i Västbengalen i norra Indien, på gränsen till Bhutan. Ove Strand har besökt Kjell Borneland English School i staden och träffat engagerad skolpersonal - och alla underbara barn. Dessa har genom den här skolan och dess lärare fått en chans till en skolgång de aldrig annars kommit i närheten av. Ombedd att hålla ett tal till föräldrar, personal, barn och lokala politiker var det inte svårt att välja fokus: Barns Rätt och The Convention On the Rights of the Child, naturligtvis.

px
> Läs hela nyheten

Trialogmetoden
px
px
> Läs mer om metoden
    Nyheter
px
> Uthålliga processer ...
    2015-09-21
px
> Häxan och Fyren
    2015-07-07
px
> Trialog i regeringens råd
    2015-06-22
px
> Älvdalen - nästa steg
    2015-04-07
px
> Mind the Gap!
    2015-02-11

Nyhetsarkiv:
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter

Samarbetspartners
px
Ensam är inte stark. Genom regelbundna utbyten och samtal med kollegor från landets mest kvalificerade sammanhang utvecklar Trialog ständigt sina kunskaper och erbjudanden.
px
> Läs mer