Click for English version

Medskapande som framgångsfaktor!

   •   Kännetecknas ditt närsamhälle av en engagerad och aktiv medborgardialog?
   •   Befinner du dig på en arbetsplats där man tar tillvara personalens idéer?
   •   Känner ungdomarna i din kommun att deras erfarenheter ses som en tillgång i beslutsfattandet?
   •   Har eleverna i era skolor möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt kunskapande?


Läs mer om hur vi tänker om skolan,                    samhället                    och företag / organisationer
Trialogen är Trialogs demokratiprogram.
Logga in nedan:
 
 
> Läs mer om Trialogen

Barnkompetens och barns perspektiv
px
2014-09-03
px

”Det ska inte vara beroende av vem man möter i vården, hur man blir bemött – barnkompetensen måste säkras”. Barn- och äldreminister Maria Larssons inledningsord på barnrättsdagarna i Örebro våren 2013 fick stå som citatkompis till utsagan från ett av de vårdade barnen på Barnkliniken Sörmland: ”Man vill ju inte möta en suris”…

px
> Läs hela nyheten

Trialogmetoden
px
px
> Läs mer om metoden
    Nyheter
px
> Trialog i Boden (2)
    2014-05-25
px
> Delaktighet för sjukhusens medarbetare (3)
    2014-02-14
px
> The Big Picture - San Fransisco YC
    2014-01-26
px
> Trialog i Härryda
    2013-11-12
px
> Trialog i Älvdalen
    2013-09-23

Nyhetsarkiv:
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter

Samarbetspartners
px
Ensam är inte stark. Genom regelbundna utbyten och samtal med kollegor från landets mest kvalificerade sammanhang utvecklar Trialog ständigt sina kunskaper och erbjudanden.
px
> Läs mer