Click for English version

Medskapande som framgångsfaktor!

   •   Kännetecknas ditt närsamhälle av en engagerad och aktiv medborgardialog?
   •   Befinner du dig på en arbetsplats där man tar tillvara personalens idéer?
   •   Känner ungdomarna i din kommun att deras erfarenheter ses som en tillgång i beslutsfattandet?
   •   Har eleverna i era skolor möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt kunskapande?


Läs mer om hur vi tänker om skolan,                    samhället                    och företag / organisationer
Trialogen är Trialogs demokratiprogram.
Logga in nedan:
 
 
> Läs mer om Trialogen

Mind the Gap!
px
2015-02-11
px

Trialogs uppdrag kring barns delaktighet i mötet med sjukvårdspersonal går in på det tredje året (se tidigare artiklar). Inför 2015 sker de största insatserna genom direkt stöd till cheferna på enhetsnivå. Mottagningar, avdelningar, läkargruppen och sekreterarna – hur kan allas perspektiv vidgas så att HELA vårdkedjan står i blickfånget i varje möte, i varje kontakt? Vi citerar gärna den där vänliga rösten från Londonresorna som kom-ihåg för detta: Mind the Gap!

px
> Läs hela nyheten

Trialogmetoden
px
px
> Läs mer om metoden
    Nyheter
px
> Nationellt uppdrag inom ungdomspolitiken
    2015-02-09
px
> Barnkonventionen 25 år
    2014-11-20
px
> Barnkompetens och barns perspektiv
    2014-09-03
px
> Trialog i Boden (2)
    2014-05-25
px
> Delaktighet för sjukhusens medarbetare (3)
    2014-02-14

Nyhetsarkiv:
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter

Samarbetspartners
px
Ensam är inte stark. Genom regelbundna utbyten och samtal med kollegor från landets mest kvalificerade sammanhang utvecklar Trialog ständigt sina kunskaper och erbjudanden.
px
> Läs mer